Goyaert van Vechel

1504'05 - 11 juli 1588

Genealogie
Schuttelaars

Goyaert van Vechel

Literatuur
ALLARD, 'De familie van den heiligen Leonardus van Vechel en verwante geslachten' in: Taxandria 1 (1894) 174; HEZENMANS, 'Familie-papieren van den H. Leonardus van Vechel' in: De Katholiek 96 (1889) 124-126; JUTEN, 'De H. Leonardus van Vechel' in: Taxandria 10 (1903) 256; MUL, Matricule de l'université de Louvain III-IV (Brussel 1985-1961) III 570; PB 235r; SP 1334 201v; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 81, 381, II 256, 330, 476; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Genealogie der adelijke familie van Eyck' in: Bijdragen van het Provinciaal Genootschap van kunsten en wetenschappen in Noordbrabant 8 (1918) 39.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegelstempel

Zegelstempel van Godfried van Vechel, schepen van 's-Hertogenbosch 1564

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07341)
Zuylen

314. Godefridi de Vechel

11
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 11
Literatuur en bronnenpublicaties

B. Blondé, De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 LXXIV (1987) 201, 202

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 433

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 774-775

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 272, 273, 274, 282

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 122, 142n, 205n, 229, 245, 257, 261, 276, 299, 377, 378n, 441, 480

n: vermelding in een voetnoot