Gerardus Gerardi Mathie de Vechel

Bichelaer, van den

398. Vechel, Gerardus Gerardi Mathie de - alias de Loeken

Noten
1.GAH, RA 1311, fo.89v-90r (12 febr.1530), RA 1352, fo.144r-145r (16 jan.1548).
2.Schillings, Matricule, III 353 nr.125; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, II 272 (in 1485 was een dominus Johannes de Loeken residerend rector van het Udense altaar), 273, vgl. 247; Bijlage II 398.1, 398.2, vgl. 23.1, 36.9; ABH, ZZ 126 (22 mrt.1537); GAH, GG 3432 (12 juni 1540); GAH, Blokken 7021 (12 juni 1540); APB, St.Jan I, akte d.d. 31 mrt.1545; APB, St.Jan II, kwitanties d.d. 8 apr. 1536 t/m 24 juni 1537; Schutjes, Geschiedenis, IV 311; GAH, Sassen 788 (14 en 16 nov.1539), 789 (19 en 22 nov.1539); GAH, APB, St.Jan II, Obituarium, p.129, p.406.
3.GAH, RA 1306, fo.333r (7 mei 1527), RA 1352, fo.144r-145r (16 jan.1548, met een verwijzing naar de akte van 5 okt.1527); Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 273; Bijlage II 343.9; APB, St.Jan II, Obituarium, p.129, p.406.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)