Dirck van Vechel

1467 - 1538'39

Genealogie
Schuttelaars

Dirck van Vechel

Literatuur
HEZENMANS, 'Familie-papieren van den H. Leonardus van Vechel' in: De Katholiek 96 (1889) 124-125; JUTEN, 'De H. Leonardus van Vechel' in: Taxandria 10 (1903) 255; PB 24v, 108v, 162v, 233v, 234r, 235r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 330, III 556.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 261, 480

n: vermelding in een voetnoot