Lodewijck Jansz. van Valckenborch

ca 1525/30 - in of na 1568

Biografie

Lodewijck Jansz. van Valckenborch, ook genoemd: Van den Bosch

Bronnen
Ch.C.V. Verreyt, 'De schilder Lodewijk Jansz. van Valckenborch gezegd Van den Bosch' in: Oud Holland 8 (1890) 235-240
Carel van Mander, 'Het Schilder-Boeck waer in voor eerst de leerlustighe iueght den grondt der edle vry schilderconst in verscheydene deelen wordt voorghedraghen' (Haarlem 1604) folio 139
Het Schilder-Boek van Carel van Mander 3e druk. Wereldbibliotheek N.V. Amsterdam (1946) 64
H. Hymans, 'Melchior Wijntgis' in: Dietsche Warande 2 (1889) 153, 156, 268, 269, 273, 276
Pieter Groenendijk, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders van ca 1350-ca 1720 (2008) 752
Ernst Wilhelm Moes, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek 2 (1912), over L.Jz. van Valckenborch gez. van den Bosch
Bossche Encyclopedie: Dataschurk Nicolaes de Leeuw c.s.; Dossiernr. 160-07; Recordnr. 2554
Harry Satter, april 2010
Functies

Lodewijck van den Bosch

Functies / onderscheiding(en)

  • Kunstschilder
Artikelen
1890

Ch.C.V. Verreyt

De schilder Lodewijk Jansz. van Valckenborch gezegd Van den Bosch
Oud Holland 8 (1890) 235-240