Henrick van Uden

? - 7 november 1513

Genealogie
Schuttelaars

Henrick van Uden

Literatuur
PB 134v, 150r; SP 1224 142v, 1267 29r, 1271 285v, 1276 193r, 1277 245v, 1284 542v; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 166.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

75v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegel

Zegel Henricus de Vden

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 770-771

A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 105

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 43

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 266, 276, 372, 374, 479

n: vermelding in een voetnoot