Thomas van Turnhout

? - 1608

Literatuur en bronnenpublicaties

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 124, 125

n: vermelding in een voetnoot