Evert Tulleken

ca. 1668 - 's-Hertogenbosch 15 september 1732

Brouwer, Meijer en Schellekens

91. Evert Tulleken

46
Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 46
Hermans

233. Everard Tulleken 1702

84
C.R. Hermans, Handelingen van het Provinciaal Genootschap (1848) 84
Noordbrabantse studenten

5235. TULLEKEN, Everardus

696
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 696
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

132
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegelstempel

Zegelstempel van Evert Tulleken, schepen van 's-Hertogenbosch 1703

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07401)
Zuylen

469. Evera. Tulleken

16
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 16
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 696

Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 46

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 762

G. du Rieu (ed.), Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV (1875) 723

n: vermelding in een voetnoot