Nicolaas van Tulden

's-Hertogenbosch 1556 - 11 september 1625

Cp

Nicolaas van Tulden

Noten
1.Van Oudheusden en Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan, grafzerk 318; Bots e.a., Noordbrabantse studenten, nummer 5229; Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 749.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Genealogie
Noordbrabantse studenten

5229. TULDEN, Nicolaas van

695
696
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 695, 696
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

94
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegel

Zegel Claes van Tulden

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Zegelstempel

Zegelstempel van Nicolaas van Tulden, schepen van 's-Hertogenbosch 1583

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07354)
Zuylen

340. Nicolai a Thulden

12
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 12
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 695, 696

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 749-750

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 275, 276, 277

n: vermelding in een voetnoot