Johan van Tulden

1580 - november 1665

Cp

Johan van Tulden

Noten
1.Bots e.a., Noordbrabantse studenten, nummer 5228.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Genealogie
Noordbrabantse studenten

5228. TULDEN, Joannes van

695
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 695
Zegelstempel

Zegelstempel van Jan van Tulden, schepen van 's-Hertogenbosch 1608

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01134)
Zuylen

369. Joannis van Thulden

13
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 13
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 695

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 54, 85, 86, 277, 278

n: vermelding in een voetnoot