Gerard van Tulden

1545 - 1609

Cp

Gerard van Tulden

Noten
1.Van Oudheusden en Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan, grafzerken 318 en 430.
2.sH, R 1854, f 477, 28 augustus 1610.
3.sH, R 1413, f 28, 15 december 1578.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 37, 201, 276, 283

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 28n, 129, 131

n: vermelding in een voetnoot