Dirck van Tulden

22 juli 1594 - 19 november 1645 (51)

Cp

Dirck van Tulden

Noten
1.Bots e.a., Noordbrabantse studenten, nummer 5224; Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 749; Met gansen trouw 10 (1960) 30.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 278

n: vermelding in een voetnoot