afb.

Familie Van Tulden

Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 107, 111

W.J.F. Juten, 'Naschrift' in: Taxandria (1911) 120-125

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) 93n

A. van Sasse van Ysselt, 'Eenige aanteekeningen betreffende de familie Van Tulden uit de Bossche schepenregisters' in: Taxandria (1911) 118-120

n: vermelding in een voetnoot