Peter Toelinck

? - 11 juli 1531

Genealogie
Heyne

Peter Ghysbert Toelinck (* circa 1475 - † 11 juli 1531), deken, proost en schepen

Gerton Heyne, februari 2023
Schuttelaars

Peter Toelinck

Literatuur
SMITS, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 43; SP 1272 422v, 1319 117r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 415, 418, III 569.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

82r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegelstempel

Zegelstempel van Peter Toelinck, schepen van 's-Hertogenbosch 1514

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07304)
Zuylen

237. Petri Tolinc

9
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 9
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

113. Peter Ghysberts Toelinck, 1531
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 315-318
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 758

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 270

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 295, 319, 372, 479

n: vermelding in een voetnoot