Frans Toelinck

? - 21 november 1526

Genealogie
Schuttelaars

Frans Toelinck

Literatuur
AARTS, 'Van der Leemputten. Regentengeslacht uit 's-Hertogenbosch' in: De Brabantse Leeuw 33 (1984) 183; DE RIDDER-SYMOENS, Premier livre des procurateurs de l'ancienne université d'Orléans 1444-1546 I-II (Leiden 1978-1980) nr. 225; MUL, Matricule de l'université de Louvain III-IV (Brussel 1985-1961) III 34; PB 24v, 29v, 106r, 248r; SP 1269 98v, 1299 23r, 1319 263r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 415, 418, 463.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegel

Zegel Franciscus Toelinck

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Zegelstempel

Zegelstempel van Peter Toelinck, schepen van 's-Hertogenbosch 1514

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07304)
Zuylen

211. Francisci Tuelinck

8
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 8
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 757

Jord Hanus, Tussen stad en eigen gewin (2007) 41

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 269, 270, 280

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 244n, 246n, 260n, 273, 276, 295, 356, 356n, 372, 374, 479

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 333n

n: vermelding in een voetnoot