afb.

Familie Toelinck

Literatuur en bronnenpublicaties

Jord Hanus, Tussen stad en eigen gewin (2007) 76

n: vermelding in een voetnoot