Victor Theodore Marie Joseph Tilman

's-Hertogenbosch 25 april 1839 - 's-Hertogenbosch 22 februari 1920 (80)

Duijvendak

Mr. Victor Marie Joseph Tilman

356
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 356-357
Genealogie
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

15v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Afbeeldingen

11 september 1910
     
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociėteitsleven 1789-2019 (2019) 77

Hanneke Das-Horsmeier, Begraven in Vught : De Algemene begraafplaats 1830-1980 en gebruiken rondom overlijden en begraven in Vught (1985) 58

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 752

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 356-357, 364

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIV (1976) 369, 488, 489

A.M. Lauret, Per imperatief mandaat X (1967) 207

J.M.M. van der Vaart, Inventarisatie Algemene Begraafplaats Vught (2010) 467

n: vermelding in een voetnoot