Victor Theodore Marie Joseph Tilman

's-Hertogenbosch 25 april 1839 - 's-Hertogenbosch 22 februari 1920 (80)

Duijvendak

Mr. Victor Marie Joseph Tilman

356
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 356-357
Genealogie
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

15v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Afbeeldingen
  • 11 september 1910
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociėteitsleven 1789-2019 (2019) 77

Hanneke Das-Horsmeier, Begraven in Vught : De Algemene begraafplaats 1830-1980 en gebruiken rondom overlijden en begraven in Vught (1985) 58

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 752

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 356-357, 364

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIV (1976) 369, 488, 489

A.M. Lauret, Per imperatief mandaat X (1967) 207

J.M.M. van der Vaart, Inventarisatie Algemene Begraafplaats Vught (2010) 467

n: vermelding in een voetnoot