Eugène Godefroid Joseph Tilman

's-Hertogenbosch 21 september 1836 - Maastricht 10 januari 1916 (79)

Duijvendak

Mr. Eugène Godefroid Joseph Tilman

356
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 356
Functies

mr. Eugène Godefroid Joseph Tilman

96
J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 96
Genealogie
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

18v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

De Nederlandsche Leeuw 6 (1888) 6

Nederland's Adelsboek (1935) 368; (1936) 412; (1939) 375; (1953) 41; (1955) 45; (1966) 42; (1971) 188; (1974) 43; (1980) 158

J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 96

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 171

Hanneke Das-Horsmeier, Begraven in Vught : De Algemene begraafplaats 1830-1980 en gebruiken rondom overlijden en begraven in Vught (1985) 57

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 752-753

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 159, 161, 356, 360, t8.1, t8.5

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII (1976) 15

G.Chr. Kok, Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch (2008) 279, 321

Rob van de Laar, 's-Hertogenbosch 700 jaar : de historisch-allegorische optocht, 20 juli 1885 (1985) 90

n: vermelding in een voetnoot