Arnoldus Tielmanni

Bichelaer, van den

390. Tielmanni, Arnoldus

Noten
1.GAH, RA 1195, fo.2r (1424/25), fo.111r (21 mei 1425), fo.225r (12 sept.1425), RA 1196, fo.154r (21 juli 1427), RA 1197, fo.20r (23 jan.1426), RA 1198, fo.55r (1428), RA 1199, fo.15r, fo.22r, fo.52r, fo.289v, fo.365r (1428/29), RA 1200, fo.184v, fo.269r (1430), RA 1202, fo.9v (1431), RA 1203, fo.8r (1432), fo.151r (1433), RA 1207, fo.196v (1437), RA 1210, fo.149v (28 jan.1440), RA 1213, fo.230v (1443), RA 1221, fo.230r (1450), RA 1231, fo.33v (18 dec.1460), RA 1242, fo.77r (5 juli 1473), RA 1267, fo.422v-424r (22 aug.1499); Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, I 122-123; Van Rooij, Het oud-archief, II 280 nr.1033.
2.Bijlage II 5.49.4, vgl. 306.4; GAH, RA 1231, fo.33v (18 dec.1460), RA 1239, fo.331v-332r (26 juli 1470), RA 1240, fo.73v (7 febr.1471: betalingsbelofte met de aantekening "traditur magistro Arnoldo Tielmanni"), RA 1241, fo.230v (9 apr.1472), RA 1242, fo.38v (5 mrt.1473), fo.77r (5 juli 1473); GAH, GG 601 (1472/73); RANB, Coll.Mart. 11 (juli 1277); Vgl.: Wils, Matricule, II 495 nr.142 (Arnoldus Tilman de Bruxella, imm. 27 febr.1485). Meester Arnt was waarschijnlijk niet verwant aan de Tyelmannus, filius quondam Arnoldi Tyelkens soen, die samen met zijn broer Willelmus wordt vermeld in een akte uit 1359. Willem Arnt Tielkens, zijn broer Jorden en zijn zoon Willem waren tussen 1368 en 1417 herhaaldelijk schepen van Den Bosch. Zie: Bijlage II 200.4, 237.14; Jacobs, Justitie, 259-262; Van Rooij, Het oud-archief, II 49-50 nr.169, III 103 (index).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)