Reynerus de Tielen

Bichelaer, van den

389. Tielen, Reynerus de

Noten
1.Bijlage II 389.1, 389.2; Keussen, Die Matrikel, I 272 nr.18; Heer Reyner wordt niet onder de Tongerse notarissen vermeld in: Nijssen, "Het openbare notariaat", 138-146.
2.Reusens, Actes, I 46, 306, 320, 474; Van Hove, Actes, II 30, 101, 103, 363.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Literatuur en bronnenpublicaties

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 166

n: vermelding in een voetnoot