afb. Onbekend, ca 1840

Willem Hendrik van Thye Hannes

Gorinchem 17 januari 1774 - Empel 19 augustus 1849 (75)

Protestantse bestuurder van Den Bosch uit een oorspronkelijk Gorinchemse familie. Had in 1814 zitting in de Vergadering van Notabelen die over de eerste Grondwet besliste. In 1830 in de adelstand verheven.
in de periode 1814: lid notabelenvergadering
Parlement & Politiek
Archief
Duijvendak

Jhr. Willem Hendrik van Thye Hannes, heer van Empel en Meerwijk

315
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 315
Genealogie
Stadsarchief

Willem Hendrik van Thye Hannes

Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

6v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Wildeman
M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 38, 46
Artikelen
1903

Redactie

Willem Hendrik van Thije Hannes
Nederland's Adelsboek (1903) 230
 
1903

M.G. Wildeman

Stamdeelen van Jhr. Willem Hendrik van Thye Hannes
's-Gravenhage (1903) No. 38
 
1905

Redactie

Willem Hendrik van Thye Hannes Nederland's Adelsboek (1905) 272-273
 
1993

Charles de Mooij

Een gezicht op Meerwijk uit 1842
's-Hertogenbosch 1 (1993) 17-20
2020

Rolf Hage

Een schilderij van jhr. Willem Hendrik van Thije Hannes
Bossche Kringen 3 (2020) 61-65
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 297

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 747

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 103, 106 (afb. 2.6), 107, 117, 125-127, 132, 180, 270-271; Bijlage 15, 39-40, 43, 45-47, 85, 87-92, 110-111, 132, 134, 141, 143, 155, 157, 179-180, 211-212, 217, 220-221, 227

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 294, 315

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd (1955) 220

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 124, 125, 129

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 63, 153, 228

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 77

Nederland's Adelsboek (1929) 148-149; (1942) 290

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 220, 267

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 38, 46

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 168n

R.A. van Zuijlen, Naamlijst en wapenkaart der leden van de regering de pensionarissen, griffiers en secretarissen van 's Hertogenbosch (1863) XXVIII, XXIX, XXX

n: vermelding in een voetnoot