Hendrik Antoon van Thye Hannes

's-Hertogenbosch 27 oktober 1804 - 's-Hertogenbosch 8 april 1856 (51)

Duijvendak

Jhr. Mr. Hendrik Antoon van Thye Hannes

315
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 315
Genealogie
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

9v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Wildeman
M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 46
Literatuur en bronnenpublicaties

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 235, 271; Bijlage 15, 132, 134, 140-141, 212, 217, 220-221

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 315

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 46

n: vermelding in een voetnoot