afb.

Anna Christina van Thije Hannes

's-Hertogenbosch 16 december 1806 - 's-Hertogenbosch 20 juli 1842 (35)

Duijvendak

Jkvr. Anna Christina van Thye Hannes

315
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 315
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

De Nederlandsche Leeuw 21 (1903) 270

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 294, 315

n: vermelding in een voetnoot