afb. 2014

Familie Van Thye Hannes

Bijleveld (1925)

Van Thye Hannes

Uitgestorven in mannelijke lijn in 1876

85
Nederland's Adelsboek : Historisch gedeelte I (1925) 85
Bijleveld (1930)

Van Thye Hannes

Uitgestorven in mannelijke lijn in 1876

87
Nederland's Adelsboek : Historisch gedeelte II (1930) 87
Literatuur en bronnenpublicaties

Nederland's Adelsboek (1929) 147-150; (1937) 139-140; (1942) 288-291

Nederland's Adelsboek : Historisch gedeelte I (1925) 85; II (1930) 87

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) Bijlage 223

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 315

H.J. Zomerdijk, Het muziekleven in Noord-Brabant 1770-1850 LI (1981) 378

n: vermelding in een voetnoot