afb.

Theodoor van Thulden

's-Hertogenbosch augustus 1606 - 's-Hertogenbosch juli 1669 (62)

In 1605 trouwden in 's-Hertogenbosch de lakenkoopman Jacobus van Thulden en Heylke van Meurs. Een jaar later wordt de oudste van vijf kinderen geboren: Theodoor, die op 9 augustus 1606 in de Sint Janskathedraal zou worden gedoopt.
Theodoor trekt op vijftienjarige leeftijd naar Antwerpen, waar hij ingeschreven wordt bij het schildersgilde. Het eerste jaar is hij leerling bij Abraham Bleyembergh; aangenomen wordt dat hij van 1622 tot 1626 bij de beroemde Rubens in de leer was. In 1626 krijgt hij de meesterstitel.
Van 1631 tot 1633 verblijft Van Thulden in Frankrijk. Onder andere vervaardigt hij er 19 schilderijen voor een kerk. Hij keert in 1634 terug naar Antwerpen. Het jaar daarop krijgt hij opdracht versieringen in Antwerpen te ontwerpen bij de intocht van Ferdinand van Oostenrijk; een gebeurtenis die op 17 april 1635 plaatsvond. Hij krijgt tevens de opdracht de feestelijkheden vast te leggen in een serie gravures. Eerst jaren later zou dit boek, de Pompa Intoitus Ferdinand, in druk verschijnen.
In 1635 treedt hij in het huwelijk met Maria van Balen, die toen 17 jaar oud was en petekind van Rubens. Het jaar daarop wordt Theodoor vader en krijgt hij het burgerrecht van Antwerpen.
Toch zal Theodoor van Thulden niet in Antwerpen blijven wonen. Hij keert terug naar zijn geboortestad. Wanneer weten we niet: na 1644, en in ieder geval in 1652 woont hij in Achter het Wild Varken. Over hem wordt dan geschreven als 'Van Thilden hout syn woonplaetse nu tegenwoordich tot sHertogenbosch daer hy om syn const in groot aensien is'. In 1669 sterft Van Thulden op 62-jarige leeftijd. Op 12 juni van dat jaar wordt de uitvaartdienst gehouden in de Sint Jan.
Bron onbekend
Dossier

Vorming van een fonds voor de oprichting van een standbeeld van Theodoor van Thulden

Rekening-courant overzichten.
Stadsarchief dossier 6359 (1930 t/m 1973)
Artikelen
1926

H.J.M. Ebeling

Theodoor van Thulden
Provinciale Noordbrabantsche 's Hertogenbossche Courant 294 (1926) 3
 
1928

H.J.M. Ebeling

Een Van Thulden, die Den Bosch ontging
Oud-Holland (1928) 15
 
1928

H. Schneider

Theodoor van Thulden en Noord-Nederland, I-II
Oud-Holland (1928) 1-15, 200-209
 
1959

Redactie

Livres rares et précieux provenant pour la plus grande part, de la bibliothèque la Serna Santander. Nombreux incunables, recueil de 64 dessins de Théodore van Thulden. Vente publique au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles le samedi 7 novembre 1959
Van der Perre (Bruxelles 1959)
 
1965

P. Gerlach

Schilderijen van Theodoor van Thulden in het Capucijnenklooster te Breda
Jaarboek van de Geschied- en oudheidkundige kring van Stad en land van Breda "De Oranjeboom" (1965) 155-164
 
1970

G.M.J.W. van de Ven

Toespraak ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling van Theodoor van Thulden op donderdag 2 juli 1970 in het Noordbrabants Museum te 's-Hertogenbosch
s.n. ('s-Hertogenbosch 1970)
 
1978

Redactie

Zeven in één klap : Oude kunst uit de randgewesten
Handelsdrukkerij van 1874 (Leeuwarden 1978)
 
1986

Redactie

Thulden, Theodoor van
Encyclopedie van Noord-Brabant 4 (1986) 172-173
 
1991

Alain Roy, Bernard Vermet

De Zuidnederlandse barokschilder Theodoor van Thulden. Schilderijen, tekeningen en prenten
Noordbrabants Museum nieuws 28 (1991) 1-6
 
1992

Redactie

Allegorie op de Harmonie en het Huwelijk
Brabantia (december 1991 / januari 1992)
 
1997

Aart Vos

Schilderijen en schilders in Bossche inboedels rond 1700
's-Hertogenbosch 2 (1997) 54-62
 
1999

Marcel Jansen

Biografie : Theodoor van Thulden
Bossche Bladen 2 (1999) 57
1999

H. v. Os

Beeldenstorm 3. Close-ups van kunst uit Nederlandse musea
Amsterdam University Press (Amsterdam 1999)
 
1999

P.H.J.

Meesters van het Zuiden. Barokschilderkunst rondom Rubens
Noordbrabants Museum nieuws 60 (1999) 1, 3, 5
 
2002

Theo Hoogbergen

Beroemde Bosschenaren (II) : Slechts zes uitverkorenen
Bossche Bladen 4 (2002) 125
2006

Paul Huys Janssen

Theodoor van Thulden in Antwerpen : Prenten van een feestelijke intocht
Bossche Bladen 3 (2006) 88-91
2013

Bossche schilders : Theodoor van Thulden (1606-1669)

Ed Hoffman | Bossche Bladen 2 (2013) 66-67
2017

S. van de Meerendonk, M. van Eikema Hommes, E. Vink, A. van Drunen

Striving for Unity: The Significance and Original Context of Political Allegories by Theodoor van Thulden for ’s-Hertogenbosch Town Hall.
Early Modern Low Countries 1(2) (2017) 231-272
Boeken
1991

A. Roy e.a

Een Zuidnederlandse barokschilder / Un peintre baroque du cercle de Rubens
Waanders - Noordbrabants Museum | Zwolle - 's-Hertogenbosch 1991 | ISBN 90-6630-317-4
 
Werken
  • z.j.
  • 1644
  • 1646
  • 1647
  • 1647
  • 1650
  • 1650-1651
  • 165(4?)
Literatuur en bronnenpublicaties

V.A.M. Beermann, Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch van 1648 tot 1672 (1946) 24

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 17

Margriet van Boven, Noordbrabants Museum (1979) 11, 62-66

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) I. 34

Encyclopedie van Noord-Brabant 4 (1986) 172-173

Nel van der Heijden Rogier, Slager : Acht Bossche kunstenaars en een museum (2015) 179, 257

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 10, 117, 118-121, 122, 123, 124, 125, 291

A.M. Koldeweij, In Buscoducis Bijdragen (1990) 567

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 72, 83, 86, 90, 93, 99

Charles de Mooij en Paul Kokke, De Muze als Motor : Beeldende kunst en de ontwikkeling van het moderne Brabant, 1796-1940 (1996) 82

Jan van Oudheusden, Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden (2004) 379, 414, 454, 455

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 370

A. van Sasse van Ysselt, 'Een paar schepenakten betreffende den schilder Theodoor van Tulden' in: Taxandria (1900) 210-215

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 10, 169, 170, 179, 181, 182

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 32, 115, 139

Aart Vos, Burgers, broeders en bazen (2007) 114

Chris Will, Noordbrabants Museum Bezoekersgids (1987) 43, 44, 47, 48, 77

n: vermelding in een voetnoot