Philips van Thienen

's-Hertogenbosch 13 september 1654 - na 1717

Brouwer, Meijer en Schellekens

88. Philips van Thienen

45
Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 45
Hermans

229. Philip van Thienen 1683

84
C.R. Hermans, Handelingen van het Provinciaal Genootschap (1848) 84
Noordbrabantse studenten

5155. THIENEN, Philippus van

688
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 688
Zegelstempel

Zegelstempel van Philips van Thienen, schepen van 's-Hertogenbosch 1683

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07397)
Zuylen

459. Philip van Thienen

15
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 15
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 688

Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 45

G. du Rieu (ed.), Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV (1875) 585

n: vermelding in een voetnoot