Joannes Dominicus van Thienbergen

1755 - Geldern 7 februari 1809

Kloosternaam: Gaudentius van 's-Hertogenbosch. Kapucijn van de Vlaamse provincie. Sinds 1783 lid van de Custodie van de H. Drievuldigheid. Zoon van Nicolaus en Maria Gertrudis ... Gedoopt in Sint-Jacobs op 25 juni 1755. Inkleding op 25 november 1778; geprofest op 25 juni 1780. Ontvangt tonsuur en mindere orden in Mechelen op 26 mei 1781; tot subdiaken gewijd aldaar op 27 mei 1781 (woont in Mechelen), tot diaken aldaar op 22 september 1781 (woont in Mechelen). Woont in Sint-Truiden in 1787; jurisdictie in Roermond in 1793 (woont in Geldern). Sterft er als onderpastoor op 7 februari 1809.
Literatuur
Hildebrand, De kapucijnen, 7 (1952), blz. 312, nr. 2173..
G. Van Reyn en E. Persoons
Literatuur en bronnenpublicaties

P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik VII (1952) 312

n: vermelding in een voetnoot