Thielman Jans Thielmans

? - 18 november 1618

Cp

Thielman Jans Thielmans1

Noten
1.Schuttelaars, Heren van de Raad, 300; Schuttelaars, persoonlijke informatie; Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 750.
2.sH, R 1848, f 289, 5 juni 1574.
3.BHIC, ILVB, toegang 1132, R3.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

103
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegel

Zegel Tielman zoone Jans Tielmans

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Zegelstempel

Zegelstempel van Tielman Tielmans (zoon van Jan), schepen van 's-Hertogenbosch 1613

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07366)
Zuylen

378. Tielmani Johs. Tielms

13
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 13
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 750

n: vermelding in een voetnoot