afb. F.J. Kops

Coenraad Nicolaas Teulings

's-Hertogenbosch 18 juli 1823 - 's-Hertogenbosch 26 juli 1902 (79)

Coenraad Teulings richtte op 13 juni 1844 in 's-Hertogenbosch aan de Hinthamerstraat een drukkerij op. Deze drukkerij-activiteiten werden na meer dan honderd jaar verzelfstandigd in de Nederlandse Boekdrukinrichting. In 1975 veranderde de naam in Smeets Offset (NBI) B.V. Op 13 juli 1994 bestond het bedrijf 150 jaar. Dit laatste jubileum stond in het teken van de sluiting van het bedrijf eind 1994.
Door de jaren heen (1994)
Encyclopedie van Noord-Brabant

Teulingsconcern

167
Encyclopedie van Noord-Brabant 4 (1986) 167
Genealogie
Afbeeldingen

1894

Onbekend

ca 1900

 
Artikelen
1962

mr. H.J. Bernsen

Een Bosch' geslacht Teulings uit het Bossche geslacht Toelincx!
De Brabantse Leeuw 1 (1962) 9-13
 
1967

H.J. Bernsen

Kwartierstaat Teulings
Gens Nostra 22 (1967) 98-105
 
1995

R.H.M. van Breukelen

Coenraad Teulings en zijn Bossche drukkerijen, 1844-1902
Noordbrabants Historisch Jaarboek 12 (1995) 166-194
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) II. 366

H.F.J.M. van den Eerenbeemt en L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch op de drempel van een nieuwe tijd (1960) 66

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII/XXXIV (1976) 52, 88, 192, 210, 211

Noordbrabants Historisch Jaarboek 12 (1995) 186-188

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 186, 191, 193, 390

n: vermelding in een voetnoot