afb. Fotopersbureau Het Zuiden, 22 november 1943

Carolus Leonardus Josephus (Carl) Teulings

's-Hertogenbosch 23 november 1868 - 's-Hertogenbosch 4 juli 1966 (97)

Genealogie
Artikelen
1958

Verslaggever

In de marge : Carel Teulings 90 jaar
De Maasbode, woensdag 19 november 1958 | 5
 
1958

Verslaggever

Een rasechte Bosschenaar wordt 90 jaar : Carel Teulings kende alle stadspoorten
Provinciale Noord-Brabantsche Courant Het Huisgezin, woensdag 19 november 1958 | 3
Boeken
1951

Carel Teulings

Jeugd in een oude stad door Carel Teulings
's-Hertogenbosch 1951
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII/XXXIV (1976) 475

F.J. van Gaal, Socialisme en zelfstandige arbeidersbeweging in 's-Hertogenbosch 1886-1923 (1989) 17, 263

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 27

n: vermelding in een voetnoot