Pieter van Teffelen

's-Hertogenbosch 5 februari 1662 - 's-Hertogenbosch 15 februari 1714 (52)

Brouwer, Meijer en Schellekens

87. Mr. Pieter van Teffelen

44
Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 44
Noordbrabantse studenten

5112. TEFFELEN, Petrus van

683
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 683-684
Zegelstempel

Zegelstempel van Pieter van Teffelen, schepen van 's-Hertogenbosch 1689

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07405)
Zuylen

463. Pieter van Teffelen

15
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 15
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 683-684

Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 44

G. du Rieu (ed.), Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV (1875) 640

n: vermelding in een voetnoot