afb.

Frans Jozef Petrus Maria (Frans) Teeuwen

Tegelen 10 juni 1928 - 's-Hertogenbosch 14 april 2010 (81)

Archief
Functies

Frans Teeuwen

Functies / onderscheiding(en)

  • Huisarts
  • Griffier Zwanenbroeders, 1995
  • Lid Sociėteit Amicitia en De Zwarte Arend, 1967-2010
  • Sociale penning 's-Hertogenbosch, 1982
  • Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 1987
Genealogie
Wapenboek III

Namen ende Wapenen der Heeren Beźedigde Broeders

9v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Artikelen
1982

Verslaggever

Bij afscheid van Rode Kruis Den Bosch : Sociale penning voor voorzitter F. Teeuwen
Brabants Dagblad maandag 13 december 1982 | 2
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociėteitsleven 1789-2019 (2019) 313

n: vermelding in een voetnoot