Goyaert Symonis

± 1473 - 21 april 1543

Genealogie
Hermans

150. Godefridus Symonis 1526

82
C.R. Hermans, Handelingen van het Provinciaal Genootschap (1848) 82
Schuttelaars

Goyaert Symonis

Literatuur
JUTEN, 'Van Achelen' in: Taxandria 20 (1913) 199; PB 268r; SP 1239 450r, 1241 261r, 1310 399v, 1311 52r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 312, II 120, 420, 543, 582, III 443.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

86v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegel

Zegel Goijart Sijmons

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Zegelstempel

Zegelstempel van Godfried Sijmonis, schepen van 's-Hertogenbosch 1525

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07317)
Zuylen

256. Godefridi Sijmonis

10
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 10
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 453

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 694

A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 213, 215

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 43

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 122, 244, 245, 276, 372, 441, 479

Taxandria 12 (1905) 243

n: vermelding in een voetnoot