Johannes Swertinc

? - ?

Bichelaer, van den

385. Swertinc, Johannes - de Huxaria

Noten
1.Bijlage II 264.68, 264.69, 351.10, 382.56, 382.58, 382.59, 385.1; Kappelhof, Het archief van de Tafel van de H.Geest, 64; Vgl.: GAH, RA 1191, fo.193v (28 nov.1418: Johannes Zwarttinc en Henricus Polslouwer beloven een geldsom aan Heymericus Groy).
2.GAH, THG 1201 (5 okt.1396); OLVB 52, band 1, fo.15r (1401/02), fo.31r (1405/06), fo.49r (1408/09), fo.98v (1416/17), fo.105r (1418/19), band 2, fo.22r (1432/33), fo.31r (1433/34).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beŕedigde Broeders

53v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 13, 132, 134, 140, 141, 142, 160, 174, 275, 286, 287, 288, 289, 290, 2914, 319, 324, 325, 334, 343, 344n, 363, 411, 414

n: vermelding in een voetnoot