afb. 2014

Familie Sweerts de Landas

Bijleveld (1925)

Sweerts de Landas

215
Nederland's Adelsboek : Historisch gedeelte I (1925) 215
Bijleveld (1949)

Sweerts de Landas

167
Nederland's Adelsboek (1949) 167
Literatuur en bronnenpublicaties

A.v.B., 'Genealogische fragmenten : Sweerts' in: Taxandria (1943) 124

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 680

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 348

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 118-120, 154, 180; Bijlage 71-72

Saskia Minjon, 'Kasteel Geldrop tot 1800' in: Kasteel Geldrop : Een edel verleden (2016) 26

Nederland's Adelsboek (1931) 257-265; (1952) 208-222

Nederland's Adelsboek : Historisch gedeelte I (1925) 215; II (1930) 219-220

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 87, 88

n: vermelding in een voetnoot