afb. ca 1945

Alexander Franciscus Maria Sweens

Boxmeer 25 april 1864 - Tilburg 2 februari 1945 (80)

Biografie

Alexander Franciscus Maria Sweens

Alexander Sweens wordt in 1889 in ´s-Hertogenbosch priester gewijd en na even kapelaan te zijn geweest in Veghel, in 1894 tot professor benoemd aan het Klein Seminarie te Sint Michielsgestel. Na vijf jaar wordt hij moraaltheoloog in de moraal aan het Groot Seminarie in Haaren (N.B.).
In 1910 wordt hij aangesteld tot pastoor van de parochie Sint Catharina. De parochiekerk staat aan het Kruisbroedershof, gebouwd als kloosterkerk van de Kruisbroeders rond 1533, in de loop der tijd steeds vergroot en aangepast, de laatste keer in 1842 door architect Jos de Kroon. De pastorie van Sweens, waar hij woont met drie kapelaans, is gelegen aan de Vughterstraat 98/100. Het pastoraal werk in de parochie, zowel als het bestuurlijk werk, liggen hem goed. Hij wordt gekenmerkt door oprechte vroomheid en grote eenvoud. Hij is erudiet, tevens milddadig voor de armen, heeft een grote verering voor Franciscus en bevordert diens Derde Orde.
Als bouwpastoor geeft hij in 1916 architect Jan Stuyt opdracht tot een gedeeltelijke afbraak en restauratie van de parochiekerk. (zie de reeks van vier artikelen in het Kringnieuws van 2008). Op 13 mei wordt de prachtige, nieuwe kerk ingewijd door bisschop A.F. Diepen. Het is de kroon op het werk van het kerkbestuur in een sociaal en economisch heel moeilijke tijd. Nog geen drie jaar na de inwijding van de kerk, op 4 maart 1921, wordt pastoor Sweens benoemd tot president van het Groot Seminarie in Haaren. Allerlei bestuursfuncties en onderscheidingen vallen hem ten deel: in 1922 kanunnik van de Sint Janskathedraal, op 19 augustus 1928 officier in de orde van Oranje-Nassau, op 2 mei 1929 geheim kamerheer van de Paus.
Hij vergeet zijn oude parochie in Den Bosch niet: in de loop van 1932 schenkt hij een geldbedrag om een beeld van de H. Catharina in de nis boven de hoofdingang van de kerk te kunnen laten plaatsen. De beeldhouwer A. van Bokhoven, vraagt voor dit beeld f. 580,=. Nog datzelfde jaar, vóór de feestdag van de heilige Catharina (25 november) wordt het beeld geplaatst. Veertien jaar was de nis leeg gebleven.
In 1939 wordt hij huisprelaat van de Paus, op 4 juni ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Op 14 augustus 1940 wordt hij eervol ontslagen als president van het Seminarie, hij is dan 76 jaar.
Zijn overlijden komt heel onverwacht. Op 2 februari 1945, om 08.55 uur, tijdens een H. Mis die hij opdraagt in ´Huize Mariëngaarde´ in de parochie van de H. Margarita Maria aan de Bredascheweg te Tilburg, valt er een V2 op het koor van de kapel. Mèt eenentwintig andere gelovigen vindt hij de dood.
Bronnen
Archief van de St. Cathrienparochie, stadsarchief te 's-Hertogenbosch
Ton Vogel, augustus 2013
Genealogie
Vogel

Alexander Franciscus Maria Sweens

Boxmeer 25 april 1864 - Tilburg 2 februari 1945

Ton Vogel, Vijf eeuwen Sint-Cathrien in 's-Hertogenbosch (2023) 361
Artikelen
2008

Ton Vogel

Jaarboek van een bouwpastoor, deel 1
KringNieuws 2 (2008) 22-23
 
2008

Ton Vogel

Jaarboek van een bouwpastoor, deel 2
KringNieuws 4 (2008) 18-19
 
2008

Ton Vogel

Jaarboek van een bouwpastoor, deel 3
KringNieuws 4 (2008) 16-17
 
2008

Ton Vogel

Jaarboek van een bouwpastoor, deel 4
KringNieuws 5 (2008) 18-19
 
Afbeeldingen
  • 1921
  • 2 februari 1945
Literatuur en bronnenpublicaties

H.J. Dieben, Biografisch Lexicon (1928) 135

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) II. 326

Francien van den Heuvel (red.), Vijf eeuwen Sint-Cathrien in 's-Hertogenbosch (2023) 371

J.W.M. Peijnenburg, Van Roomsche Zegeningen en Paapsche Stoutigheden (2009) 235

Ton Vogel, Vijf eeuwen Sint-Cathrien in 's-Hertogenbosch (2023) 361

n: vermelding in een voetnoot