Pieter de Swart

Breda 1709 - 's-Gravenhage 1773

Pieter de Swart is een van de belangrijkste architecten van de achttiende eeuw. Het grootste deel van de Nederlandse bevolking heeft wel eens oog in oog gestaan met een van zijn creaties. Na eerst in Breda gestudeerd te hebben, studeerde hij van 1745-1747 in Parijs aan de vermaarde architectuurschool van Jacques-François Blondel. Als hofarchitect van Willem IV ontwierp De Swart vervolgens een aantal paleizen die konden wedijveren met de grote Europese Koninklijke paleizen. Vanuit zijn standplaats Den Haag trad hij op als architect voor de adel en het patriciaat. In Den Haag ontwierp hij onder meer Museum Het Paleis en de Koninklijke Schouwburg. Zijn werkterrein strekte zich uiteindelijk van Den Bosch, via Gouda en Rotterdam tot in Leeuwarden uit. Pieter de Swart wist op te klimmen van meester-timmerman in Breda tot hofarchitect van de stadhouder.
F.H. Schmidt
Artikelen
1936

M.D. Ozinga

Pieter de Swart hofarchitect van Prins Willem IV
Oudheidkundig jaarboek. 4e Serie van het Bulletin van den Nederlandschen oudheidkundigen bond 3/4 (1936) 139-143
 
1939

M.D. Ozinga

Pieter de Swart architect der stadhouderlijke familie en zijn "school" (Gunckel, Van Westenhout, Druck)
Oudheidkundig jaarboek; 4e serie van het Bulletin van den Nederlandschen oudheidkundigen bond (1939) 99-123
 
1999

F.H. Schmidt

Ontwerpen bij volmacht. Het gouvernement te 's-Hertogenbosch
Pieter de Swart architect van de Achttiende eeuw.
Waanders (Zwolle 1999) 187-193
 
Boeken
1999

F.H. Schmidt

Pieter de Swart : Architect van de achttiende eeuw
Waanders Uitgevers - Rijksdienst voor de Monumentenzorg | Zwolle - Zeist 1999 | ISBN 90-4009-408-8
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 18, 224

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) I. 87

Chris Will, Noordbrabants Museum Bezoekersgids (1987) 13, 14, 15, 16

n: vermelding in een voetnoot