afb. ca 1875

Franciscus Cornelius Swagemakers

Tilburg 10 augustus 1817 - 's-Hertogenbosch 31 maart 1887 (69)

Functies

Franciscus Cornelius Swagemakers

Functies / gebeurtenissen / onderscheiding(en)

  • Kapelaan parochie H. Jacobus de Meerdere te 's-Hertogenbosch, 8 augustus 1843
  • Directeur der EE. Liefdezusters, Dochters van Maria en Joseph te 's-Hertogenbosch, 17 november 1859
  • Kanunnik Kathedraal Kapittel van St. Jan, 22 augustus 1861
  • Deken van 's-Hertogenbosch, 10 februari 1878
  • Proost van het Kathedraal Kapittel van St. Jan, 9 november 1884
Schutjes

Franciscus Cornelius Swagemakers

Vicarius-generaal 1866

176
Noten
1.Swagemakers ontving de heilige wijding van subdiaken te Mechelen den 26 april 1840, van diaken en priester te Oestgeest den 10 april 1841 en den 26 maart 1842.
2.Zie art. 's Hertogenbosch. Liefde-gesticht.
L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's Hertogenbosch II (1872) 176
Afbeeldingen
  • 31 maart 1887
Literatuur en bronnenpublicaties

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's Hertogenbosch II (1872) 176; IV (1873) 332

n: vermelding in een voetnoot