Franciscus Cornelius Swagemakers

Tilburg 10 augustus 1817 - 's-Hertogenbosch 31 maart 1887 (69)

Schutjes

Franciscus Cornelius Swagemakers

Vicarius-generaal 1866

176
Noten
1.Swagemakers ontving de heilige wijding van subdiaken te Mechelen den 26 april 1840, van diaken en priester te Oestgeest den 10 april 1841 en den 26 maart 1842.
2.Zie art. 's Hertogenbosch. Liefde-gesticht.
L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's Hertogenbosch II (1872) 176
Afbeeldingen
  • 31 maart 1887
Literatuur en bronnenpublicaties

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's Hertogenbosch II (1872) 176; IV (1873) 332

n: vermelding in een voetnoot