afb.

Henricus Gerardus Johannes Alphonsus van Swaay

Steenbergen 19 november 1889 - 's-Gravenhage 24 maart 1967 (77)

Genealogie
Van den Aardweg

Swaay, Ir. Henricus Gerardus Johannes Alphonsus van

H.P. van den Aardweg, Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in Woord en Beeld (1938) 1437-1438
Literatuur en bronnenpublicaties

H.P. van den Aardweg, Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in Woord en Beeld (1938) 1437-1438

n: vermelding in een voetnoot