afb.

Johannes Jacobus Maria van Susante

Boxtel 27 januari 1905 - Boxtel 27 juli 1978 (73)

Encyclopedie van Noord-Brabant

Jos van Susante

bron: Brabants Dagblad 14 september 1970.

146
Encyclopedie van Noord-Brabant 4 (1986) 146
Functies

Johannes J.M. van Susante

Functies / onderscheiding(en)

 • Priesterwijding, 2 juni 1928
 • Kapelaan St. Pieter Paroche 's-Hertogenbosch, 13 augustus 1928
 • Secretaris van het Bisdom 's-Hertogenbosch, 20 augustus 1937
 • Plebaan van de Kathedrale Basiliek St. Jan, 18 november 1945
 • Kanunnik Kathedraal Kapittel van St. Jan, 5 februari 1948
 • Zilveren priester-jubileum, 2 juni 1953
 • Officier in de Orde van Oranje-Nassau, 1954
 • Emeritus Plebaan van de Kathedrale Basiliek van St. Jan vanaf 1 november 1970
 • Culturele penning 's-Hertogenbosch (zilver), 13 september 1970
Artikelen
1970

Onderscheidingen

DEN BOSCH - Het gemeentebestuur van Den Bosch heeft mgr. J. van Susante ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als plebaan van de kathedrale basiliek van St. Jan begiftigd met de Jeroen Boschpenning in zilver, een onderscheiding die door het Bossche gemeentebestuur is ingesteld voor hen die zich bijzonder hebben onderscheiden. Aan mgr. Van Susante is de penning toegekend wegens de grote zorg die hij steeds voor het behoud en de verfraaiing van de kathedraal aan de dag heeft gelegd.
De Tijd dinsdag 22 september 1970
1978

Redactie

Oud-plebaan van de St.-Jan : Mgr. Van Susante (73) overleden
Brabants Dagblad vrijdag 28 juli 1978
 
1978

Floris van der Putt, pr.

Een leven in dienst van de Bossche kathedraal : ,Sint Jan' van Susante
Brabants Dagblad zaterdag 29 juli 1978
 
1978

Redactie

Waardige uitvaartdienst van Mgr. J. van Susante
Brabants Dagblad woensdag 2 augustus 1978
 
Afbeeldingen
 • 3 augustus 1945
 • 2 juni 1953
 • 2 juni 1953
 • 30 april 1954
 • 27 juli 1978
Literatuur en bronnenpublicaties

Encyclopedie van Noord-Brabant 4 (1986) 146

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 10, 134, 328, 371

n: vermelding in een voetnoot