afb.

Maria Elisabeth Suijs

Oisterwijk 30 juni 1790 - Boxtel 7 september 1852

Duijvendak

Maria Elisabeth Suys

355
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 355
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 327, 355

L. de Gou e.a., Kwartierstatenboek (1958) 134

n: vermelding in een voetnoot