afb.

Josephus Arnoldus Gislenus Suijs

Tilburg 22 april 1841 - Reek 12 juni 1923 (82)

Functies

Josephus Arnoldus Gislenus Suijs

Functies / gebeurtenissen / onderscheiding(en)

  • Priester gewijd, 15 jun 1867
  • Kapelaan te Nuland, 30 juni 1868
  • Kapelaan te 's-Hertogenbosch (St. Jacob), 16 september 1870
  • Pastoor te Reek, 1 maart 1887
Genealogie
Schutjes

1870. Joseph Arnold Ghislinus Suys

333
L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's Hertogenbosch IV (1873) 333
Literatuur en bronnenpublicaties

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's Hertogenbosch IV (1873) 333

n: vermelding in een voetnoot