afb. 1870-1890

Albert Johan Jacob baron van Styrum

Haarlem 1 november 1851 - 's-Hertogenbosch 28 mei 1916 (64)

Archief
Duijvendak

Mr. Albert Johan Jacob baron van Styrum

354
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 354
Functies

Jhr. mr. Albert Johan Jacob baron van Styrum

95
J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 95
Genealogie
Wapenboek III

Wapenboek III van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap van 1318 te 's-Hertogenbosch

21v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 95

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 77

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 180; Bijlage 31, 90-91, 138, 140

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 354

G.Chr. Kok, Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch (2008) 320

n: vermelding in een voetnoot