Jacob Franszn van Stryp

1548 - 7 november 1623

Cp

Jacob Franszn van Stryp

Noten
1.Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 735; sH, R 1852, f 255, 23 oktober 1599; sH 1853, f 217, 12 april 1602; Van Oudheusden en Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan, grafzerk 325 en 396; sH, R 1486, f 695, 20 september 1612; sH, R 1399, f 172, 11 februari 1575.
2.OSA 180, f 59, 10 januari 1597.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

93
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 735

n: vermelding in een voetnoot