Gerardus Stripe

? - 1381'82

Bichelaer, van den

381. Stripe, Gerardus filius quondam Johannis dicti - de Buscoducis

Noten
1.GAH, THG 837 (19 sept.1379), 870a (7 nov.1381); GAH, RA 1175, fo.9r (26 jan.1368); APB, St.Jan II, Obituarium, p.360; Bijlage II 131.15, 355.1, 265.7, zie ook 172.2.
2.GAH, THG 904 (26 mrt.1383), 905 (2 apr.1383), 906 (idem), 908 (9 apr.1383), 986 (12 apr.1386); Van Rooij, Het oud-archief, II 52 nr.177; Bijlage II 308.5.
3.Bijlage II 131.22, 264.8, 353.14, 381.1, 381.2; OLVB 52, band 0, fo.35r (1362); Denifle, Chartularium, III 88.
4.GAH, RA 1175, fo.9r (26 jan.1368); GAH, THG 837 (19 sept.1379), 870a (7 nov.1381); OLVB 49, fo.26r.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 735

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 165, 331

n: vermelding in een voetnoot