Matthias van Strijp

? - 's-Hertogenbosch 22 augustus 1711

Brouwer, Meijer en Schellekens

83. Matthias van Strijp

42
Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 42
Noordbrabantse studenten

5032. STRIJP, Matthias van

673
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 673
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 673

Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 42

G. du Rieu (ed.), Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV (1875) 699

n: vermelding in een voetnoot