Jan Strick

1507 - 1557

Genealogie
Schuttelaars

Jan Strick

Literatuur
ADRIAENSSEN, 'De erfgenamen van heer Ghijsel Back' in: De Brabantse Leeuw 42 (1993) 20; PB 164v, 249v, 261v; SP 1324 72r, 1377 340v, 1378 491r; SR 1531, 1532, 1538, 1544, 1547, 1554; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 137-138, 370, III 533, 584.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 282

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 479

n: vermelding in een voetnoot