Arnoldus Strick

? - 1482

Bichelaer, van den

379. Strick, Arnoldus

Noten
1.Van Rooij, Het oud-archief, I 91 nr.1898 (= akte 182.18), II 126 nr.462; GAH, RA 1194, fo.227r (1423/24), RA 1206, fo.158r (4 febr.1436), RA 1210, fo.149v (28 jan.1440), fo.221r-v (28 apr.1440), fo.259r (31 juli 1440), RA 1223, fo.99v (1453), fo.156v (1452), RA 1224, fo.90r (23 juli 1454), RA 1226, fo.477v (1 mrt.1456), RA 1232, fo.233v (1462), RA 1233, fo.174v (1464), RA 1235, fo.175r (1465/66), RA 1238, fo.197v (26 juni 1469), fo.356r (1469), RA 1240, fo.205v (1471), RA 1244, fo.61r (1475), RA 1245, fo.240r (1476), RA 1248, fo.61v (1478/79), RA 1252, fo.206r (13 dec.1482), fo.276r (27 mrt.1483), RA 1253, fo.104v (5 juli 1484), RA 1258, fo.297v (1488/89: Goyart Strick de Oude), RA 1262, fo.374r (5 sept.1493), RA 1269, fo.48r (1501), RA 1272, fo.111v (7 nov.1503), fo.112v (8 nov.1503); Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, I 137, 448-449, vgl. II 431 (16 febr.1506: huis in de Peperstraat eerder gekocht van Goyart Strick), III 200 (10 nov.1477: Gooyart Strik de Oude, meester van het blok van de Hinthamerstraat); GAH, Coll.Aanvv. 8085, fo.7v (10 nov.1475); OLVB 52, band 4bis, fo.181v (4 febr.1482); OLVB 49, fo.32r; Bijlage II 269.21, vgl. 1.15; Vgl.: GAH, OA B8 (1497/98: Arnt Strick, bewoner van de Kerkstraat of omgeving, draagt 30 stuivers bij aan de zetting).
2.GAH, RA 1257, fo.527r (12 sept.1488), RA 1263, fo.110v (7 febr.1494), RA 1264, fo.132v (22 jan.1495); Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, I 137-139, 338, 448-449, III 498, 533-534, 584; Wolf, "Archieven van de partikuliere gasthuizen", IV 165; Bijlage II 235.1, vgl. 280.2; Een Yda, dochter van Henrick Strick, wordt in 1559 genoemd als de tweede vrouw van Anthonis Henrick Lonyss die behoorde tot een familie van ossenweiders. Hij had bij zijn eerste vrouw Jenneken Henrick Jans van Amstel een zoon Henrick die zich meester Henrick Agyleus noemde. Deze was één van de meest vooraanstaande Bossche calvinisten en kocht in 1578 vijf vleesbanken in het Vleeshuis, zie: Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, III 376-379, 534; Zie ook notaris nr.405.
3.Bijlage II 5.49.4, 5.68, 313.1; GAH, RA 1243, fo.182v (5 nov.1473), RA 1245, fo.396r-400r (5 mei en 5 juni 1476), RA 1246, fo.266r-v (13 okt.1477); GAH, GG 604 (1475/76); Vgl.: Spierings, Het schepenprotocol, 66-68; Van Rooij, Het oud-archief, I 303 nr.3678 (Mattheeus Strick, in de zestiende eeuw griffier van het Leenhof van Brabant).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

66r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 734

n: vermelding in een voetnoot