Mathys Stoters

± 1474 - 19 februari 1559

Genealogie
Schuttelaars

Mathys Stoters; inden Rinck

Literatuur
ADRIAENSSEN, 'De erfgenamen van heer Ghijsel Back' in: De Brabantse Leeuw 38 (1989) 113; MELSSEN, 'Een Bossche familie zwermt uit... De familie Pelgrom (van Driel)' in: De Brabantse Leeuw 26 (1977) 133; MELSSEN, 'Gerard Michiels uit Eindhoven en enkele van zijn nakomelingen' in: De Brabantse Leeuw 23 (1974) 147; PB 156r, 249v; SP 1280 179r, 1306 8v, 1317 237v, 332r, 1336 50r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 138, 377, II 26, 64, 408.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegel

Zegel Mathias filius Lamberti Stoters

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Zegelstempel

Zegelstempel van Matthijs Stooters (zoon van Lambert), schepen van 's-Hertogenbosch 1511

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01056)
Zuylen

231. Mathie fil. Lati Stot's (Stooters)

9
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 9
Artikelen
1989

drs. L.F.W. Adriaenssen

De erfgenamen van heer Ghijsel Back
De Brabantse Leeuw 2 (1989) 113
 
Literatuur en bronnenpublicaties

B. Blondé, De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 LXXIV (1987) 202

Jord Hanus, Tussen stad en eigen gewin (2007) 49

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 269, 270, 271, 272

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 240, 255n, 260, 291, 319, 479

n: vermelding in een voetnoot