afb.

Familie Stoters

Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 671

Jord Hanus, Tussen stad en eigen gewin (2007) 62, 115

n: vermelding in een voetnoot